Més enllà de la protecció vacunal: Anticossos terapèutics

by Núria Coll-Bonfill
@CollBonfillN

Published on 13.09.2022

Article publicat al diari ARA 02-05-2022

 

Un nou estudi sobre la síntesi i disseny d’un nou anticòs terapèutic ha estat publicat a la revista Nature Cancer. Però sabem que són aquests anticossos i per a què serveixen? El primer anticòs anticancerós va ser aprovat pel seu ús el 1997, el Rituximab, per tractar el limfoma no Hodking. Després d’un llarg camí de recerca, l’equip del Dr. Batlle de l’Institut de Recerca de Biomedicina (IRB) de Barcelona i els seus col·laboradors de l’empresa Merus, a Holanda, han desenvolupat un nou anticòs amb finalitats terapèutiques (MCLA-158 o Petosemtamab). Han aconseguit resultats molt positius en una fase preclínica i que podria tractar diferents tipus de càncer en un futur.

En primer lloc, cal recordar que un anticòs és una molècula sintetitzada per al nostre cos amb afinitat per unir-se a una proteïna específica. Utilitzant un símil de com una clau interacciona específicament amb un pany, la clau seria l´anticòs i el pany la proteïna reconeguda per l´anticòs. En el cas del MCLA-158, serà un anticòs amb afinitat per dues proteïnes específiques. Ens hem d’imaginar una clau amb dues dents, que interaccionarà amb dos panys a la vegada . Una dent de la clau s’uneix a una proteïna específica de les cèl·lules mare tumorals (LGR5), ja que d’elles depèn en gran manera el creixement del tumor i l’expansió. L’altra dent de la clau s’unirà a una proteïna que serà responsable de la inhibició del creixement tumoral (EGFR). Així, un cop la clau ha encaixat en els panys de la cèl·lula mare tumoral, aquesta quedarà inactivada, bloquejant-ne el creixement i l’expansió del tumor.

Actualment, el disseny i la producció d’anticossos amb finalitats terapèutiques ha crescut exponencialment, fins al punt, que ja ocupa una de les cinc primeres posicions dels fàrmacs que s’aproven i es comercialitzen a conseqüència dels pocs efectes secundaris que genera i de la seva alta especificitat. Un exemple recent és el fàrmac de nom comercial Aduhelm per tractar l’Alzheimer. La Federal Drug Administration (FDA) dels Estats Units va aprovar-lo l’any passat, fita important, ja que des del 2003 que no s’aconseguia cap nou tractament. Aquest fàrmac és un anticòs contra la proteïna, diríem estrella i causant de la degeneració del sistema nerviós central característica de l’Alzheimer, la proteïna B-amiloide. L’anticòs està dissenyat per bloquejar la funció d’aquesta proteïna tòxica i evitar la degeneració del cervell. En aquest cas, l’anticòs o clau s’uneix al pany (proteïna B-amiloide) inactivant-la funcionalment. Tot i que la seva aprovació va ser polèmica -ja que el tractament no era tan eficaç de com s’havia dit inicialment- aquest fàrmac es comercialitza actualment als Estats Units pel tractament de l’Alzheimer.

També hi ha nombrosos estudis en marxa per trobar anticossos terapèutics pel tractament de la Covid-19. Un d’ells pretén bloquejar la interacció de la partícula viral amb les cèl·lules que infecta. Això és el que fa el fàrmac comercialitzat amb el nom REGN-COV2 de Roche, aprovat pel seu ús per la EMA i la FDA fa uns mesos. En aquest fàrmac, la clau o anticòs s´uneix al pany (proteïna de l’embolcall víric), fent que aquest virus quedi inactiu, ja que físicament no podrà interaccionar amb cap cèl·lula del nostre organisme. Així, el REGN-COV2 evita que el virus pugui infectar les nostres cèl·lules.

Aquests són exemples de fàrmacs i teràpies aprovades per les principals agències reguladores i basades en el desenvolupament d’anticossos terapèutics. Per ara, el Petosemtamab és només un candidat a fàrmac, però esperem en un futur tenir notícies positives en els assajos clínics, s´uneixi al grup de tractaments seguint aquesta tecnologia que s´han aprovat pel seu ús en humans, hi pugui ser utilitzat com a agent terapèutic en la lluita contra el càncer.

Back to Blog